Ăn Miếng Trả Miếng

Ăn Miếng Trả Miếng

Vì không có tiền mà cuộc đời của mày bị huỷ hoại à? Thế thì đứng dậy, huỷ diệt bọn nó đi! Cuộc đời của mày từ nay về sau tao sẽ lo toàn bộ chi phí, kể cả chi phí bồi thường cho những gì mày sẽ gây ra nữa! Mày có nắm đấu, còn tao thì có tiền, tao và mày phải ăn miếng trả bằng miếng!!

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả:
  • Lượt xem: 11,096
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV