Anh Hùng Thập Bát

Anh Hùng Thập Bát

Năm 1969, Hongkong vào thời kỳ thực dân, cảnh sát người Tây cấu kết Hắc Bang, tham ô hủ bại, phần lớn người dân nghèo khổ bị đàn áp, không dám phản kháng. Hùng Thập Bát, luyện nhỏ từ võ, thấy bất bình ra tay. Hùng Thập Bát được Lương Sâm, chủ Tòa báo Lương Tâm nhận vào, Lương Sâm vì thấy xã hội bất công, nhắm vào công phu liễu đắc của Đường Thập Bát, nhiều lần vào hang hổ, khám phá sự thật và đăng lên nhật báo Lương Tâm.

 

4 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV