Cách Đấu III

Cách Đấu III

Một tác phẩm của Viên Gia Bảo.

Quyền kích Boxing. Là gì? Một cách để trút bạo lực? Hay là hành vi thể hiện mình mạnh hơn người khác? Hay là một loại nghệ thuật? Câu trả lời có quá nhiều, vì có nhiều chủ kiến, phân chi.

3 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV