Đầu Bếp 100 Tuổi

Đầu Bếp 100 Tuổi

Đầu bếp vĩ đại nhất thế giới. Đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba… và thứ sáu. Tổng thời gian tôi dành cho việc nấu ăn là hơn 100 năm. “Tôi không thể tiếp tục thế này nữa.” Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt sự luân hồi vô tận này. Lần này, tôi nhất định sẽ thành công.
3 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả:
  • Lượt xem: 3,210
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV