Thập Đại Hồng Côn

Thập Đại Hồng Côn

Một bộ truyện ngắn về xã hội đen Hongkong. Bắt nguồn từ phân tranh giành địa bàn đĩa lậu, nội bộ Hồng Hưng có xích mích, Thế Đông, một trong mười hồng côn mới nổi, có một mình chống đỡ nổi cả băng?

4 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV