Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch

Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch

3 năm trước bị phế chí tôn cốt, 3 năm sau hắn đã tu luyện thành công trở thành.., kích hoạt hệ thống, trở về báo thù
4 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả:
  • Lượt xem: 4,758
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV